وقتی میـشود دقـایق عمرتــــ را با آدم هـاے خوب بگذرانی چــرا بایـد لحـظه هایتـــــ را صـرفــــ

آدم هایی ڪنی ڪه با دل هاے ڪوچڪشان مــدام درگیـر حسادتـــــ ها و ڪینه ورزی هاے بچـه گانه اند . . .

یا مدام برای نبودنتـــــــ ، برای خـط زدنتــــ تلاش میـ ڪنند ؟

نه، همیشــه جنگیدن خوب نیستـــــــ !

ایـن روزها فهمیـده ام برای اثبات دوستــ داشتـن ، برای به دست آوردن دل آدمها ، برای اثبات خوبـــــ بودن نباید جنگیـد !

بعضی چیزهـا وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میـشوند !
ایـن روزها نسخـه فاصــله گرفتـن را می پیچم برای هـر ڪسی ڪه رنـجم می دهد

ایـن را با خود تڪرار میـ ڪنم و می بخـشمشـان . . .

نه بخاطر اینـڪه مستـحق بخـششند !

تنها به ایـن خاطر ڪه "من مسـتحــق آرامـشــــــــم ...
/ 0 نظر / 20 بازدید