/ 2 نظر / 25 بازدید
سینا

سلام زیبایی کارهایت را دوست دارم عاشق گل . طبیعت هستم گل را خیلی ذوست دارم هرجا گلی را ببینم عکاسی را آغاز می کنم . ........... بهترین ها را برایت ارزومندم

سینا

چه کرده ای ؟ که با بوی گل می پیچی در وجود من به حلول عاشقانه ات عاشقی را دوست دارم و به چشمان وحشی تو سوکند که زیباتر از آشنایی در عاشقی