انسانها ...

از انسان ها غمی به دل نگیر

زیرا خود نیز غمگینند

با آنکه تنهایند ولی از خود می گریزند

زیرا به خود ، به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند.

پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند.

 

 


/ 0 نظر / 2 بازدید