روابط خوب ...

روابطِ خوب مانند عقربه های ساعت هستند؛

آن ها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات می کنند؛

اما همیشه با هم هستند ...

/ 0 نظر / 2 بازدید