شاید ...

برای تو هم پیش آمده ؟!
که گاهی بین رفتن و ماندن،
گفتن و نگفتن،
دیدن و ندیدن،
شنیدن و نشنیدن،
گیر می کنی !
و می مانی که کدام یک درست است ؟
شاید رفتن درست نباشد، اما تو می روی و "ماندن" برایت یک آرزو می شود.
شاید گفتن درست باشد، اما تو حرفی نمی زنی،
و آرزوی گفتن یک حرف، یک کلمه، یک نگاه را با خود می بری،
شاید......
همه چیز بین این "شاید" برای تو خلاصه می شود ......

 

/ 0 نظر / 2 بازدید