فاصله ها ...

همیشه

از فاصله ها شکایت میکنیم

و یادمان نیست که در کودکی برای

فهمیدن مفهوم کلمات بین آن ها

فاصله میذاشتیم.....!!!!!


/ 0 نظر / 2 بازدید