بالاخره در زندگی هر آدمی ،

یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده،

مدتی مانده ،قدمی زده وبعد اما بی هوا غیبش زده و رفته

آمدن و ماندن و رفتن آدمها مهم نیست

اینکه بعد از روزی روزگاری ، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید ،

آن شخص چگونه توصیفت می کند مهم است.

اینکه بعد از گذشت چندسال ، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است .

اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی ،

اینکه تورا چطور آدمی شناخته ، مهم است.

منطقی هستی و میشود روی دوستی ات حساب کرد !؟

می گوید دوست خوبی بودی برایش ،

یا مهمترین اشتباه زندگی اش شدی.

اینکه خاطرات خوبی از تو دارد ، یا نه برعکس.

اینکه رویایی شدی برای زندگی ش ، یا نه درسی شدی برای زندگی.

به گمانم ذهنیتی که آدمها از خود برای هم به یادگار میگذارند ،

از همه چیز بیشتر اهمیت دارد

وگرنه

همه آمده اند که یک روز بروند ...

/ 0 نظر / 20 بازدید