خداوندا ...

خداوندا نمی توانیم از تو چیزی بخواهیم که تو نیازهای ما را می دانی ،

بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکنند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید