من هرگز شعر نساخته‌ام
من خود، لحظه‌هایی، شعر بوده‌ام
من خود را نوشته‌ام
در من، درخت‌ها کلمه بودند
چشمه‌ها کلمه بودند
ستاره‌ها کلمه بودند
و شعر من
تصادم ستاره و درخت بود
فوران درشت چشمه
چیزی بود که بیهوده می‌کوشم تفسیرش کنم

سعید سلطانپور

/ 0 نظر / 35 بازدید