خدایا ...

خدایا !

به من زیستنی عطا کن

که در لحظه ی مرگ

بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است

حسرت نخورم.

و مردنی عطا کن

که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم.

برای آنکه هرکس آنچنان می میرد که زندگی کرده است.

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید