آه ...

روبروی کوهی ایستادم و فریاد زدم :

چی میگی در مورد کسی که

بعد از عمری زندگی کردن ،

مویش را سپید کرده و رویش را سیاه ...

پاسخ داد : آه آه آه ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید