شاید بهار نام عطریست
که دنیا هر از چند گاهی
به لباس های خودش می زند !...


/ 0 نظر / 2 بازدید