آموخته ام ...

آموخته ام
که با پول می شود
خانه خرید ولی آشیانه نه
رختخواب خرید ولی خواب نه
ساعت خرید ولی زمان نه
مقام خرید ولی احترام نه
کتاب خرید ولی دانش نه
و بالاخره قلب خرید
ولی عشق نه
( چارلی چاپلین )

/ 0 نظر / 3 بازدید