گاهی تمام شهر گدای تو میشود ...

 

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود 
گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود
گاهی گدای گدایی و بخت نیست
گاهی تمام شهر گدای تو میشود
/ 0 نظر / 3 بازدید