اینقدر حضور ادمها را در زندگیمان پر رنگ نکنیم که در نبودشان هویتمان نابود شود
مالکیت قلب آدمها کار اسانی نیست که از هر کس براید، پس بپذیریم گاهی انتخابهایمان درست نیست ولی این دلیل بر بد بودن دیگری یا بی لیاقتی ما نیست
این یعنی تفاوت بینش آدمها در طی مسیر زندگی و تجاربی که باید برای رشد روحمان اتفاق بیفتد.
ولی مسلما هر تجربه بها و تاوان خود را به دنبال دارد
یاد بگیریم با همه تفاوت ها و سختی ها عاشق بمانیم، خود و دیگران را ببخشیم و دوست بداریم

/ 0 نظر / 19 بازدید