صبح بخیر ...

صبح ...
یعنی بوی گل شب بو
که سراسر شب را پر کرده بود 
و حالا با نوازش حس بویایی ات
بیدارت می کند...
صبح ...
یعنی آغاز؛
آغاز یک عبور
و دریچه یک"سلام" ...
گوش کن! ...
در نبض کودکانه ی صبح،
این راز برکت است که می نوازد...
به حرکت سلام کن ...
سلام...
صبحت به طراوت باران… 
و روزت به سپیدی برف زمستان.
سلام...
صبح قشنگت معطر به نام خدا

/ 1 نظر / 18 بازدید
پوریا

سلام صبح شما بخیر [لبخند]