عمر آدمی ...

عمر آدمی شیشه است و اجل مثل سنگ

خدا کنه وقتی این دو به هم میرسند غبار دنیا

رو شیشه عمرمون  ننشسته باشه

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید