این زندگی خود به چه کار می آید

اگراز گرفتاری ایام و غصه ی روزگار

فرصت نکنیم که دمی بایستیم و جهان را تماشا کنیم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید