آرامشم را باور نکن!!!
طوفان از ما گذشته است,
و ما آن قدر ویرانیم ...
که از ناباوری به آرامش رسیده ایم!!!!
سکوت علامت نارضایتی بود,
که سال‌ها به اشتباه تعبیر شد!!!!

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید