یلدا مبارک ...

شب یلدا غروب پاییز نیست ، طلوع زمستان نیست !
شب یلدا بهانه ایست برای غروب غمها و طلوع شادیها …

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت …
یلدا مبارک !

/ 0 نظر / 3 بازدید