# دل_نوشته
لــــــــحظـہ های ســــکوتم پـــــر هیآهــــــــــو ترین دقــــایق زنـدگیم هســتند مــــــملو از آنــــــچـــه مــــیخواهم بـــــــــــــــگویم و . . . نــــــــــــمـی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید