# دل_نوشته
لحظه ها مثل بادبادکی رها شدند از دستان کودکی من ومن ماندم با حسی از غریب ترین صدای فرسایش.  
/ 0 نظر / 67 بازدید

یاد تو ... !

    یاد تو ... ! سالها می گذرد و من از پشت پنجره بیداری                              کوچه یادتو را می نگرم                     و چنان آرامم که              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید