# دل_نوشته
واژه ها تنها کارشان توصیف زیبایی نیست تنها کارشان بیان مهرورزی نیست تنها کارشان رقصیدن در شعرها و نشستن بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛ به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن …  
/ 0 نظر / 0 بازدید
زنـدگــی کـوتـاه تـر از آن اســت کـه بـه خـصــومـت بـگــذرد . . . و قـلـبــها گــرامـی تـر از آن هـسـتـنـــد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید