با غصه نشو همدم ،

سنت شکن خود باش

آزادترین فردی

وقتی که نگی "ای کاش"...
/ 0 نظر / 4 بازدید